Liczba czy ilość, czyli poprawność językowa mówcy

Poprawność językowa mówcy. Liczba czy ilość?

Liczba czy ilość? Jak i kiedy stosować oba wyrazy? Poznaj prostą regułę i mów poprawnie.